ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

1. A nyilatkozat célja

1.1Jelen adatvédelmi nyilatkozat a SolutionCafés Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400, Dunaújváros, Ady Endre u.12. 2. em. 3.; cégjegyzékszám: 07 09 016123; adószám: 14689422-1-07, által a Meetingmentor.hu internetes oldalon (továbbiakban: Weboldalon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti.  

2. Adatkezelő megnevezése

Név: A SolutionCafés Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2400, Dunaújváros, Ady Endre u.12. 2. em. 3 Ügyfélszolgálat: 2049 Diósd, Tompa Mihály u. 2. Telefonszám: +36 30 378 80 65 E-mail-cím: nora.hegyi@hegyinora.hu  

3. A kezelt személyes adatok köre:

3.1 A program bemutató alkalomra (Ízelítő) való jelentkezéskor a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni: Név E-mail-cím Telefonszám 3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.  

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján. 4.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 4.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban ismeretanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfelekkel való kapcsolattartás és a számlák kiállítása. 4.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. 4.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.  

5. Az adatkezelés időtartama

5.1 A regisztráció és a Weboldalak szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig tart. 5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.  

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor. 6.3 A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe: Tárhelyszolgáltatóként: Neve: Karcsai Tamás Zsolt e.v. Címe: 2400 Dunaújváros, Batsányi u. 1. 3/1. Elérhetősége: 00 36 30 2634505 Az adatok a tárhelyszolgáltató adatközpontjában tárolódnak, azok az EU területét nem hagyják el. Adatfeldolgozók megnevezése: Név: (könyvelés) Bálint Viktória egyéni vállalkozó Székhely: 2400 Dunaújváros Email cím: b.viktoria1109@gmail.com Továbbított adatok köre: A továbbított adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg. Az érintettek köre: Minden vásárló. Az adatkezelés célja: Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznünk. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.  

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást. 7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni. 7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 7.4 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja: Levelezési cím és ügyfélszolgálat: 2049 Diósd, Tompa Mihály u. 2. E-mail: coachevateagility@gmail.com Telefon: 00 36 30 378806 7.5 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.  

8. Cookie-k (sütik)

A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – sütit, azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis text formátumú adatfájlt küldünk a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, nevet, címet, email címet. Ezekkel a cookie-kkal csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók közöttük a Google partnereinek internetes webhelyein. A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A felhasználó a Google kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait.

9. Látogatási statisztikák

A webáruház oldalaira látogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és rendszerfejlesztési célból naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag belső használatú statisztikák készítésére használja fel. Az IP címeket az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, mely alapján a Felhasználó személye beazonosítható lenne, és harmadik személynek semmilyen formában nem adja át, vagy nem teszi elérhetővé.

10. Élő rendezvények

10.1 Az üzemeltető által szervezett élő online vagy személyes jelenlétű események – jellemzően tréningek, konferenciák, bemutató napok, nyílt napok stb. – jelentkezői elfogadják, hogy a szervező a rendezvényen kép- és hangfelvételt készíthet. A felvételek célja a szolgáltatás teljesebbé tétele és marketingkommunikációs felhasználás. 10.2 A jelentkezéssel a résztvevő kifejezetten hozzájárul a felvételek készítéséhez, és az ahhoz fűződő jogairól lemond.

11. Záró rendelkezések

11.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 11.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.